Gamybos apskaita


Pagrindinės funkcijos

  • Gaminio, komponento sudėties aprašymas, sudarant kelių lygių technologines korteles
  • Tiesioginių (žaliavų ir darbų) gamybos išlaidų skaičiavimas pagal technologinių kortelių duomenis
  • Gaminiams pagaminti sunaudotų žaliavų nurašymas (nuolat arba periodiškai)
  • Gaminių pajamavimas į sandėlį
  • Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas
  • Gaminio pardavimo kainos apskaičiavimas pagal komponentų kainas
  • Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas, įvertinant pirkėjų užsakytų gaminių kiekius bei žaliavų ir gaminių likučius sandėliuose
  • Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas ir galimybė komponentą pakeisti kitu
  • Gamybos aktų, gaminių ir sunaudotų žaliavų suvestinės
  • Gaminių apskaita pagal serijinius numerius