Pragma DU

Darbo užmokesčio apskaitos programa

Programa skirta įmonės darbuotojų priskaitomo atlyginimo, įvairių išskaitymų paskaičiavimui, priskaitytų sumų registravimui apskaitos registruose, automatiniam deklaracijų VMI ir ataskaitų VSDFV bei Statistikos departamentui formavimui. GPM ir VSD mokesčiai priskaitomi pagal skaičiuojamą laikotarpį galiojančius LR įstatymus.

Programa yra lanksti ir lengvai pritaikoma įvairių tipų įmonių specifikai ir poreikiams.


Pagrindinės funkcijos

 • Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal darbuotojų atliktus darbus, įvertinant šių darbų įkainius (paskyros)
 • Autorinio atlyginimo skaičiavimas
 • Atlyginimo už kasmetines atostogas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių pašalpų skaičiavimas
 • Komandiruočių apskaita
 • Ligos pašalpų apskaičiavimas
 • Priedų, premijų skaičiavimas
 • Alimentų skaičiavimas
 • Fizinių asmenų pajamų mokesčio skaičiavimas
 • Socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas
 • Mokėjimo žiniaraščių, suvestinių formavimas ir spausdinimas. Atsiskaitymų lapelių išsiuntimas elektroniniu paštu
 • Automatinis darbo užmokesčio sumų registravimas DK
 • Duomenų apie darbuotojų atlyginimus, pervedamus į banko sąskaitas ar korteles, eksportas pagal bankų reikalavimus
 • Finansinių apyskaitų VMI, VSDFV, Statistikos valdybai formavimas
 • Mėnesinių, metinių GPM deklaracijų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai)
 • Mėnesinių SODROS ataskaitų formavimas (su elektroninio deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai)