Atsargų apskaita


Pagrindinės funkcijos

 • Atsargų sąrašas
 • Atsargų klasifikavimas pagal grupes, skyrius
 • Ryšys su tiekėjų katalogais, išsamus prekių aprašymas
 • Detali informacija apie prekės judėjimą
 • Momentinis prekės likutis
 • Prekių analogai
 • Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir pardavimo kainomis
 • Sandėlio apyvartos žurnalai pajamavimo, vidutinėmis, pardavimo kainomis
 • Atsargų inventorizacija, jos rezultatų apdorojimas
 • Užsakymų tiekėjams paruošimas
 • Pirkėjų užsakytų prekių rezervavimas
 • Parduotų prekių savikainos skaičiavimas FIFO ar konkrečių kainų metodu
 • Įmonės pirminių dokumentų paruošimas: išankstinio apmokėjimo sąskaitos, užsakymai; PVM sąskaitos faktūros, krovinio gabenimo važtaraščiai; sandėlio išlaidų bei pajamų orderiai, nurašymo aktai