Pragma CMM

Įrangos ir jos techninės priežiūros darbų valdymo programa

Programa skirta gamybinėms įmonėms, siekančioms susitvarkyti savo įrengimų, jų atsarginių dalių ir kito inventoriaus ūkį, planuoti techninės priežiūros darbus, formuoti užduotis darbuotojams, fiksuoti jų rezultatus, turėti sukauptus duomenis analizei. Tai įrankis įmonės serviso darbo centrams, jų darbui organizuoti, susisteminti. Taip pat programą gali naudoti įrangos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.

Pragma CMM yra verslo valdymo sistemos Pragma dalis, kurią galima diegti kartu su Pragma 4.0.

Pragma CMM gali būti integruota su kitomis gamybos apskaitos programomis (OEE Toolkit, Pragma GRP).

Pagrindinės funkcijos

  • Įrangos duomenų kaupimas
  • Darbo užduotys
  • Atsargų, inventoriaus apskaita


Pav.

Daugiau